BİZİ TAKİP EDİN

© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Röportaj 13:01 6 Aralık 2015

Bana gelen aç kalmaz fit olur

Ka­dın­la­rın elin­den düş­me­yen 5 Gün­lük De­toks ile Yağ­la­ra Ve­da ad­lı ki­ta­bın ya­za­rı, ün­lü­le­rin de­toks ve pi­la­tes uz­ma­nı Umay Vil­la ile pi­la­te­si, de­tok­su ve ki­lo al­ma­ma ko­nu­sun­u ko­nuş­tuk.

Ön­ce­lik­le si­zi ta­nı­yalım…

Bil­kent Üni­ver­si­te­si İn­gi­liz Di­li ve Ede­bi­ya­tı me­zu­nu­yum. 1991-2006 yıl­la­rı ara­sın­da Vi­ya­na, To­ri­no, Pa­ris ve Mi­la­no’da ya­şa­dık­tan son­ra eşi­min işi ne­de­niy­le İs­tan­bul’a ta­şın­dık. İyi ki ta­şın­dık di­yo­rum, çün­kü Tür­ki­ye­’de ya­şam tar­zım olan pi­la­tes ve bes­len­me şek­lim­le bin­ler­ce in­sa­na ula­şa­bil­me­yi ba­şar­dım. Eşim İtal­yan, Au­re­li­o ve Ala­ra adın­da 2 ço­cu­ğum var. 3 se­ne­li­ği­ne gel­di­ği­miz İs­tan­bul’da 9 se­ne­den be­ri ya­şı­yo­ruz.

Pi­la­te­se baş­la­ma hi­ka­ye­ni­zi bi­zim­le pay­la­şır mı­sı­nız?

İlk ha­mi­le­li­ğim­de tec­rü­be­siz­lik­ten do­la­yı ge­re­ğin­den faz­la ki­lo al­mış­tım. 1997 yı­lın­da Vi­ya­na’da kı­zı­mın do­ğu­mun­dan son­ra sırt ağ­rı­la­rın­dan kur­tul­mak, vü­cu­du­mun pos­tu­rü­nü dü­zelt­mek, sı­kı­laş­tır­mak ve es­ki for­mu­na so­ka­bil­mek için dok­to­ru­mun tav­si­ye­siy­le pi­la­tese baş­la­dım. Doğ­ru pi­la­tes vü­cut­ta ame­li­yat­sız li­po­suc­ti­on ya­ra­tı­yor.

ELBETTE YİYECEKSİNİZ AMA ABARTMADAN

‘5 Günlük Detoks ile Yağlara Veda” adlı kitabınız çok okunuyor. “5 gün” hedefinin altını çizmek aşırı bir iddia değil midir, yoksa “dediklerim yapılırsa kesinlikle olur” mu diyorsunuz?

5 günden fazla herhangi bir programın sürekliliğinin olabileceğine ben pek inanmıyorum. Devamlı bir şekilde diyet ve detoks yapılamaz, buna ne beden ne de vücut izin verir. Programlarımda 5+2 formülünü uygulatıyorum. 5 gün boyunca dikkat ediyorlar, diğer 2 gün az biraz abartabiliyor, böyle böyle kendilerini kontrolü de öğreniyorlar.

İLK 5 GÜN ÇOK ÖNEMLİ

Detoks programlarım sadece detoks değil, detoks+diyet programlarıdır. Programlarımda kesinlikle aç kalma yok. Bana geleni aç bırakmam, forma sokarım. Detoks programlarımın püf noktası ve başarısı ise ne kadar yediğinden çok neyi ne zaman yediğini ayarlamamdır. Her detoks bitiminde yani 5 günden sonra herkesin normal beslenmeye geçmesini, istediği her şeyi abartmadan yemesini de özellikle istiyorum. Çünkü 5 günlük yoğun bir programdan sonra vücudun tekrar şaşırtılması gerekmektedir.

TÜRK KADINI MASADAN KALKAMIYOR

Türk kadını neden kilo problemi yaşıyor?
Cevap çok basit, çünkü Türk kadınları üzüntülerini, neşelerini, mutluluklarını hep bir yemek masasında yapıyor. Bizler yemek yerken sosyalleşiyoruz. Mantını, makarnanı, dondurmanı ye ama bunun bedelini de öde, yani spor yap. Bu yapılmadığı için kilo problemi
yaşanıyor.

 

Başlıksız-1

DETOKS KİTABIM REKOR SATIŞ YAPTI

Bir detoks kitabı yazma fikri nasıl oluştu?

Bundan 1,5 sene önce aslında detoks kitabı yazma gibi bir planım yoktu, hatta üçüncü pilates kitabımı hazırlama dönemindeydim. Her şey instagramda bir takipçimin nasıl beslendığimi, diyet yapıp yapmadığımı sormasıyla başladı. Yurtdışında yaşadığım yıllarda katıldığım workshop’larda öğrendiklerim ile kendim için 5 gün süren detoks programları hazırladığımı ve ayda 1-2 sefer bunları uyguladığımı söyledim. Yüzlerce insan bir anda bu detoks programlarımı öğrenmek ve uygulamak istedi. Böylece Umay Villa detoks rüzgarı esmeye başladı ve bu günlere geldik. Bugüne kadar sadece detoks gruplarıma yurtiçinden ve yurtdışından farklı farklı şehirlerden 9 binden fazla kişi katıldı. Ve grup olarak tonlarca yağ atıldı. Detoks kitabım ise 2015’te en çok satan diyet kitabı oldu.

5 Günlük Detoks ile Yağlara Veda kitabının yazarı Umay Villa’nın kapısını çalan ünlüler arasında Ayşe Arman, Yazgülü Aldoğan, Esin Övet, Ayşe Özyılmazel, Özge Çevik, Cem Yılmaz, Ceyda Düvenci ve Didem Balçın bulunuyor.

Menokg uygulama ipad’lere iniyor

Detoks gruplarınızın işleyişi nasıldır?
Detoks kapalı gruplarımı daha önceleri instagram’da yapıyorduk. Bir süre sonra artık instagram’a sığamamaya başladığımızdan ve daha pratik bir yöntem aradığımızdan dolayı eşim Fulvio Menokg (İtalyanca eksi kg demek) adında bir mobil uygulama hazırlattı… Menokg mobil uygulama detoks/diyet gruplarının instagramı oldu diyebilirim. Grup içinde herkes birbiriyle haberleşebiliyor, fotoğraf gönderebiliyor, birbirlerine ve bana soru sorabiliyor, birbirine destek olabiliyor. Bunun için Menokg uygulamayı Türkçe veya İngilizce olarak akıllı telefonlara, ipad’lere indirmeleri gerekiyor.

Pilatese sürpriz geçiş…

Umay Hannım, profesyonelliğe nasıl geçtiniz?
Aslında pilateste profesyonelliğe geçmeyi planlamıyordum, bu İstanbul’da istediğim gibi bir pilates eğitmeni bulamayana kadar sürdü. Sonunda pilates uzmanlık eğitiminden geçmeye ve kendi söküğümü kendim dikmeye karar verdim ve Londra’ya gidip 1,5 senelik pilates eğitiminden geçip uzmanlık belgemi aldım.

Gruplarımda ünlüler var

Bugüne kadar hangi ünlüleri zayıflattınız fit olmalarını sağladınız?

Detoks kapalı gruplarıma katılmış ve hâlâ devam eden ünlüler arasında şu isimler bulunuyor:
Ayşe Arman, Yazgülü Aldoğan, Esin Övet, Ahu Has, Sedef Karamehmet, Ali Sayar, Ayşe Özyılmazel, Özge Çevik, Cem Yılmaz, Ceyda Düvenci, Didem Balçın…

Son Dakika Haberleri