•   Kasım 23, 2014

Hadi konuşmasını hızlandırın!

  • Sık sık adıyla seslenin.
  • Tüm konuşmalarınızda yüz yüze olun ve göz temasında bulunun.
  • Ona şarkı söyleyin.
  • Daha rahat anlayabilmesi için kolay ve net cümleler kurun.
  • Sorduğunuz soruyu ya da isteklerinizi birkaç kez tekrarlayın.
  • Konuşurken mimiklerinizi de kullanın.
  • Yapılan aktiviteleri ya da hareketleri kelimelere dökün.
  • Günlük yapılacak programlamayı sırasıyla bilgilendirin.
  • Onun sorularını mutlaka cevaplandırın, geçiştirmeyin.
  • Anlamadığı kelimeleri açıklamaya çalışın.