Hangi Burç Neden Aldatır?

Oskarlık aksiyon filmi

16 Temmuz saat 04:24’te Yengeç Burcu’nda bir yeni ay meydana gelecek. Yeni ayın etkileri yaklaşık 15 gün kadar etkili olacak. Yeni Ayı Türkiye üzerinde değerlendirecek olur isek eğer; Türkiye’nin birinci evinde meydana gelecek. Birinci ev poli­tik as­tro­lo­ji­de; ül­ke­nin hal­kı, ül­ke­nin alış­kan­lık­la­rı, iç iş­le­ri hal­kım kay­gı­la­rı, ver­gi, hal­kın gi­ri­şim­le­ri, hal­kın re­fah dü­ze­yi ve sağ­lı­ğı ile iliş­ki­li­dir.

0Paylaşım