•   Aralık 16, 2015

Türkiye çocuk yetiştirmede başarısız

Çocuk yetiştirme üzerine yapılan bir araştırma Türkiye’deki tabloyu gözler önüne serdi. Gfk Türkiye’nin yaptığı ‘Türkiye’de Aile ve Çocuk Eğitimi Araştırması’ gösteriyor ki Türkiye kamuoyunun yüzde 42’si ebeveynlerin çocuk yetiştirmekte başarısız. Ayrıca yüzde 66’lık bir kesim ebeveynlerin desteğe ihtiyaç duyduğunu düşünüyor.

 

çocuk-hakları

 

ÇOCUK HAKLARI EVRENSEL BEYANNAMESİ’NDEN HABERDAR DEĞİLİZ

 

‘Türkiye’de Aile ve Çocuk Eğitimi’ forumunda, GfK Türkiye tarafından gerçekleştirilen “Türkiye’de Aile ve Çocuk Eğitimi Araştırması”nın bulguları açıklandı ve değerlendirildi. Türkiye’de Aile ve Çocuk Eğitimi Araştırması, Eylül-Ekim 2015 tarihlerinde kentsel Türkiye’de 15 ilde 15 yaş ve üstü bin 237 kişi ile yüz yüze görüşülerek gerçekleştirildi. Araştırmaya göre, Türkiye’de her 10 kişiden 2’si Birleşmiş Milletler tarafından yayınlanan Çocuk Hakları Evrensel Beyannamesi’nden haberdar. Haberdar olanların en fazla olduğu bölgeler  yüzde 26 ile İç Anadolu ve Marmara bölgeleridir. Güneydoğu Anadolu’da ise yüzde 98 Çocuk Hakları Evrensel Beyannamesi’nden haberdar olmadığını belirtiyor.

 

Rapora göre, Türkiye’de ebeveynlerin çocuklarını yetiştirme ve eğitme konusunda başarısız bulduklarını belirtenlerin oranı yüzde 42. Bölgelere bakıldığında, ebeveynleri başarısız bulanların en yüksek olduğu bölge yüzde 76 ile Ege Bölgesi. Ege’yi yüzde 48 ile Marmara Bölgesi takip ediyor. Ebeveynleri başarılı bulanların en fazla olduğu bölge ise yüzde 38 ile Güneydoğu Anadolu bölgesi.

 

%70’İNE GÖRE EBEVYNELER EĞİTİM ALMALI

Rapora göre; “Türkiye’de anne-babaların çocuklarla doğru iletişim kurabilme, kendileri çevrelerine faydalı, özgüvenli bireyler olarak yetiştirme konusunda eğitime ihtiyaçları vardır” ifadesine katıldığını belirtenlerin oranı yüzde 66 iken, bu ifadeye katılmadıklarını belirtenlerin oranı yüzde 7’dir. Yüzde 27’lik bir kesim ise “ne katılıyorum ne katılmıyorum” şeklinde görüş bildirdi. Bu ifadeye katıldığını belirtenlerin en yüksek olduğu bölge çocuk-yetiştirmeyüzde 87 ile Ege Bölgesi. Bu ifadeye katılmadığını ifade edenlerin en yüksek olduğu bölgse ise yüzde 17 ile Güney Doğu Anadolu bölgesi.

 

Araştırmada ebeveynlerin eğitim alması gerektiğini düşünenler, ebeveynlerin özellikle aile içi iletişim konusunda eğitilmeye ihtiyaçları olduğunu belirtiyor. Bölgelere göre bu konuda eğitim alması gerektiğini düşünenlerin en yüksek yüzde 57 oranı ile Marmara Bölgesi’nde.

 

ÇOCUKLARA CİNSEL İSTİSMAR KONUSUNDA EĞİTİM VERİLMELİ
Raporda, çocuklara cinsel istismar ve bu gibi durumlarda ne yapmaları, nereye başvurmaları gerektiği konusunda eğitim verilmesi gerektiğini düşünenlerin oranı yüzde 68 iken sadece yüzde 10’u eğitime gerek olmadığını düşünüyor. Eğitim verilmesi gerekmiyor diyenlerin oranının en fazla olduğu bölge yüzde 32 ile Güney Doğu Anadolu Bölgesi. Eğitim verilmesi gerektiğini düşünenlerin en fazla olduğu bölge yüzde 93 ile Karadeniz Bölgesi.
EN ÇOK EŞİNE DANIŞAN BÖLGE; İÇ ANADOLU BÖLGESİ
Raporda, ebeveynler, çocuğuyla nasıl iletişim kuracaklarını şaşırdıklarında veya bir problemi çözemedikleri durumda ağırlıkla eşlerine danışıyor. Yüzde 66 ile en çok İç Anadolu Bölgesi’nde eşlerine danışıyor. En az eşlerine danışma oranı ise yüzde 40 ile Güney Doğu Anadolu Bölgesi’nde.