•   Aralık 31, 2015

Türkiye’de sigara kullanımı giderek artıyor

TÜİK’in araştırmasına göre sigara kullanımı 4 yılda yüzde 3 arttı.

 

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yaptığı araştırmaya göre ‘Türkiye SağlıkAraştırması’, 2010-2014 döneminde 15 yaş ve üzeri yaş grubunda yüzde 29,5 olan ‘her gün ve ara sıra tütün ve tütün mamulü kullanım oranı’, 4 yıllık süreçte yüzde 32,5’e yükseldi. Tütün mamulü kullanan erkeklerin oranı, kadınlara göre daha hızlı artış gösterdi. 15 yaş ve üzeri yaş grubunda tütün kullanan erkek nüfus 3,9 puan artışla yüzde 43,5’ten yüzde 47,4’e yükseldi. Aynı yaş grubunda kadınlardaki kullanım oranı da 1,9 puan artarak, nüfusun yüzde 17,9’una ulaştı. Ayrıca, tütün ve tütün mamulleri kullanımının en fazla genç ve orta yaş nüfus grubunda yaygın olduğu da belirlendi. Yaş gruplarında en çok 25-34, 35-44 ve 45-54 yaş grubundaki bireylerin tütün ve tütün mamulü kullandıklarını ortaya koyan araştırmada, 25-34 yaş grubundaki kullanım oranı yüzde 35,1 iken 35-44 yaş grubunda yüzde 34,9 ve 45-54 yaş grubunda ise yüzde 32,7 olarak tespit edildi. Artık tütün kullanmayanların oranının yüzde 17,1’den yüzde 17,7’ye çıktığı da tespit edildi.