BİZİ TAKİP EDİN

© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Röportaj 09:56 17 Ocak 2016

Deli dolu ve enerjik biriyim

Eğlence ve dinamizm dolu sounduyla renkli bir dünyanın kapılarını açan klibiyle son günlerin en çok konuşulan ismi olan Fulin’in Keyf-î Halik adlı şarkısı müzik dünyasının gündemine oturdu. Şimdi herkes Keyf-î Halik’in anlamını soruyor. Biz de Fulin’le buluşup tüm merak ettiklerinizi ona sorduk.
fulin-dikFulin ilginç isim. Anlamı ne?
Aslında birkaç tane anlamı var Fulin’in. Beyaz, parlak ışık ve iç güzelliği demek.
Sosyal medyada ses getiren şarkının adı Keyf-i Halik. Bu nedir?
Keyf-i Halik, Arapça kökenli iki kelime. “Nasılsın, keyfin nasıl?” anlamına geliyor.
İşin içinde ayrılık da var…
Ayrılığı biraz farklı açıdan ele aldık. Daha çok ayrılığa fantastik bir yaklaşımda bulunduk. “Çok havalı gittin yalvarırım mı sandın? Ne haber bombastik?” diye eski sevgilisiyle dalga geçen bir göndermede bulunmak isteyenlerin vazgeçilmezi olacak gibi duruyor.
Ayrılıktan yana mısın?
Aşk yürümüyorsa ayrılık en iyisi, cesur olmalı bana göre.
Bu acıyı çekenlere tavsiyen…
Enerjini sürekli yüksek tutmalısın. Spor yapabilirsin, deli gibi dans edebilirsin, şarkı söyleyebilirsin. Ne yapıyorsan yap, acının seni esir almasına izin verme.
Şarkın yalnız Türkiye’de değil yurt dışında da dinleniyor.
Almanya, Fransa, Amerika, Kosova, ve Arap ülkeleri beni dinliyor. Sevgili Ozan Çolakoğlu’nun elinin değdiği her şekilde kendini belli etti. Sevgili Onur Özdemir ve Alper Narman’ın başarısı da yadsınamaz. Küçük yaşta ilgi duyduğum müzikte bugünlere ulaşmak beni gerçek anlamda gururlandırıyor.

 

fulin-yüksel

 

Müzik hep ruhumda vardı 

 

Eğitimin nedir?
Üni­ver­si­te­yi An­ka­ra­’da oku­dum ve kim­ya­ger­lik bö­lü­mün­den me­zunum. An­cak mü­zik hep ru­hum­da var­dı, vaz­ge­çil­me­zim ol­du.
Son­ra…
Son­ra şans ben­den ya­na dön­dü. En önem­li­si kar­şı­ma doğ­ru ve pro­fes­yo­nel in­san­la­rın çık­ma­sıy­dı.Ada­na­lısın…
Ada­na­’nın in­san­la­rı çok ye­te­nek­li ve çok sı­cak kan­lı in­san­lar. An­ne ta­ra­fım göç­men, ba­ba ta­ra­fım Ada­na­lı. Ada­na­lı ol­mak çok gu­rur ve­ri­ci bir ­şey.
Se­nin için “Po­pun ye­ni ido­lü­” di­yor­lar.
Po­pun ye­ni ido­lü ola­rak gös­te­ril­mek­ten çok mut­lu­yum. An­cak bu olay ba­na bü­yük bir so­rum­lu­luk da yük­lü­yor. Şimdi çizgimi, başarımı korumalıyım.­

 

fulin-ic
Ener­ji do­lu ve renkli bir kişiliğin var.
De­li do­lu ener­jik bir in­sa­nım. Duy­gu­la­rı­mın rit­min­de ya­şı­yo­rum.
Aşk­ta prob­lem ya­şa­ma­dın mı hiç?
Aşk­ta çok prob­lem ya­şa­dım. Ba­na aşık ol­mak akıl kârı de­ğil (gü­lü­yor). Ben­de yal­nız­lık dür­tü­sü  ga­lip ge­li­yor, o yüz­den sı­rıl­sık­lam aşık ol­mu­yo­rum.

 

FOTOĞRAFLAR: YÜKSEL ŞENGÜL

FOTOĞRAFLAR: YALÇIN BEL

Son Dakika Haberleri