BİZİ TAKİP EDİN

© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Haber 15:48 10 Nisan 2014

İkoncan’ın şapkacısı!.

ikoncan-kckÇu­kur­cu­ma­’nın ün­lü Fa­ik Pa­şa Yo­ku­şu­’nun ba­şın­da­ kü­çü­cük bir dük­kan olan Pi­ed de Pou­le Vin­ta­ge Sho­p’­u as­lın­da bi­len bi­li­yor. Vin­ta­ge­’a me­rak­lı ün­lü si­malar, bu dük­kan­dan mal da alı­yor, ki­ra­la­ma da ya­pa­bi­li­yor. Özel­lik­le de Şe­la­le Gül­te­ki­n’­in ta­sa­rı­mı olan çan­ta­lar bü­yük rağ­bet gö­rü­yor. 1900’lü yıl­la­rın baş­la­rın­dan iti­ba­ren mo­da ol­muş şap­ka ko­lek­si­yo­nu pek an­la­tı­lır gi­bi de­ğil. Şe­la­le Ha­nım­’da öy­le şap­ka­lar var ki; me­ra­kı­nız ol­sun ol­ma­sın, dük­kan­a girer girmez bü­yü­len­me­me­niz ola­sı de­ğil. İşin il­ginç ya­nı, bu şap­ka­la­rın pek ço­ğu ona an­ne­an­ne­sin­den kal­mış.
Şe­la­le Gül­te­ki­n’­in en ün­lü müş­te­ri­si kim der­si­niz? Eda Taş­pı­nar. İkon­can bu­ra­dan sa­de­ce alış­ve­riş yap­mı­yor, pek çok ar­ka­da­şı­nı da dük­ka­na ge­ti­ri­yor.

HABER: NİL SOYSAL – FOTOĞRAFRLAR: MERT ARISLAN

Son Dakika Haberleri